ارتباط با مدیر سایت

نام : قاسم

نام خانوادگی : احمدیان پور

آدرس پست الکترونیک :ictgarmsar@gmail.com

تلفن همراه : 09120243185

تلفن ثابت :02147351519، 02147351520

پست سازمانی : مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات