اطلاعات تماس:

تلفن دفتر حسابرسی هیات امنای دانشگاه :

1- شهاب شاوردیان 02147351516

2-خانم نفیسه نوری 02147351513

تلفن دفتر خزانه داری هیات امنای دانشگاه :

1- پیام صافی مرشد   02147916451

2-